Inspirace pohybem

SEBEROZVOJ INSPIROVANÝ POHYBEM

                                        

V přírodě je vše spojené s pohybem. Jsme součástí přírody, potřebujeme se hýbat - i pro naše myšlení a cítění  je důležitý pohyb, přináší pestrost stimulů a hlubší propojení se sebou samým.

Jaké má přínosy práce s tělem a pohybem?

  • Zvýšení vnímavosti k sobě a druhým
  • Sebepoznání a sebeporozumění
  • Porozumění pohybovým vzorcům u druhých
  • Získání inspirace pro další rozvoj
  • Rozvíjení různých druhů inteligencí
  • Rozvíjení tvořivosti
  • Zvýšení bezpečnosti a efektivity pohybu
  • Zvýšení své „prezence“ a vlivu na druhé
  • Zvýšené vnímání všemi smysly  …  a dává to celé větší SMYSL...

Koučování vás rozpohybuje ... věci se dají do pohybu!

 

 

K zamyšlení:

„Slova komplikují porozumění.“ (M.de Ruiz, Pátá dohoda)

      "Dejte do pohybu své tělo a rozpohybujete svou duši. Ta se začne sama léčit.“ (Gabrielle Roth)

„Nic neodhaluje víc než pohyb.“ (Martha Graham)

"Inspirace je nádech, exprese je výdech."

"Když jste v těle, jste blíž srdci."

 

 

        

 "Pohyb znamená život. Pohyb našich plic, srdcí či krve nás udržuje naživu. Pokud se dostatečně nehýbeme, stagnujeme podobně jako přehrazená řeka. Když se dáme do pohybu, začneme se čistit, občerstvovat a obnovovat podobně jako plynoucí řeka. Naše těla, srdce a mysli jsou stvořena k pohybu, podobně jako střídající se roční období, den a noc nebo cyklus přibývaní a ubývání luny. Veškerý život je v pohybu. Když se pohybujeme – fyzicky, emočně, mentálně - , rezonujeme se životem. Pohybujeme-li se vědomě a jsou-li naše těla, srdce a mysli při tom propojeny, vyživujeme svou duši a spojujeme se s duchem života.

Život je tvořivá a dynamická interakce mezi stabilitou a změnou, hranicemi a růstem, uvědoměním toho, co je, a pohybem k tomu, co může být. Základem léčení pohybem je vnášet vědomí do této hry mezi bytím a stáváním se."

Z knihy Léčení pohybem. Jak probouzet, tančit a žít své sny. (S. a Y.D.Khanovi, Praha Maitrea 2012).