Programy a aktivity - co nabízím?

 

  • koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde
  • mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)
  • vedení kurzů a workshopů (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity, pozitivní myšlení apod.)
  • rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, aplikace kompetenčního modelu, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)
  • publikační činnost (více info zde)
  • tvoření pomůcek pro osobní rozvoj (citáty, karty s koučovacími otázkami apod).

Hlavní témata kurzů: 

SEBEPOZNÁNÍ aneb Člověk je tím větší, čím více je sám sebou. 
Můj osobnostní typ, mé silné stránky, vzorce úspěchu. Jak je nejlépe využít při práci s lidmi. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost.
 
SEBEŘÍZENÍ aneb Kdo chce řídit nebo vést druhé, musí umět nejprve řídit sám sebe.
Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů a zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. Techniky mindfulness.
 
ZDROJE ENERGIE  aneb Jak získávat energii a rozvíjet psychickou odolnost. Jak hořet, ale nevyhořet.
Vědomá práce se svou energií a psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši.
 
KOUČINK a MENTORING aneb Jak smysluplně a účinně inspirovat druhé.
Profesionální kompetence kouče/mentora. Klíčové dovednosti pro vedení koučovacích nebo mentorovacích rozhovorů. Nastavení a realizace procesů koučinku nebo mentoringu. Reflexe případů z praxe. Inspirace pro další rozvoj. Psychohygiena kouče/mentora.
 
Všechny kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.
 
Kurzy poskytuji jak prezenčně, tak v podobě upravené pro online formu výuky.
Obvyklá velikost skupin cca 6 - 9 osob.

                                                                                       

Co můžete ode mne očekávat?

Soustředěný zájem, profesionalitu, vstřícnost, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, víru v lidský potenciál, efektivitu, praktický, pečlivý a systematický přístup.
 
Více než 25 let zkušeností se vzděláváním dospělých a seberozvojem (stále se vzdělávám), má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.
 

Na čem stavím?

Umění a dovednost koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), systemických konstelací, principů práce s energií a pohybem a mnoha dalších metod.

Koučovací kompetence podle EMCC (Eureopean Mentoring and Coaching Council) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etického kodex EMCC a Etického kodexu ICF.

Společně najdeme řešení šité na míru právě vám -  vašim potřebám, představám, cílům a situaci.