Přehled témat kurzů:

SEBEPOZNÁNÍ aneb Člověk je tím větší, čím více je sám sebou. 

Můj osobnostní typ, mé silné stránky, vzorce úspěchu. Jak je nejlépe využít při práci s lidmi. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost. Jungovská osobnostní typologie podle MBTI®.
 
SEBEŘÍZENÍ aneb Kdo chce řídit nebo vést druhé, musí umět nejprve řídit sám sebe.
Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů a zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. Techniky mindfulness.
 
ZDROJE ENERGIE  aneb Jak získávat energii a rozvíjet PSYCHICKOU ODOLNOST. Jak hořet, ale nevyhořet.
Vědomá práce se svou energií a psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši.
 
KOUČINK a MENTORING aneb Jak smysluplně a účinně inspirovat druhé.
Profesionální kompetence kouče/mentora. Klíčové dovednosti pro vedení koučovacích nebo mentorovacích rozhovorů. Nastavení a realizace procesů koučinku nebo mentoringu. Reflexe případů z praxe. Inspirace pro další rozvoj. Psychohygiena kouče/mentora.
 
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE aneb jak táhnout v týmu za jeden provaz a jedním směrem.
Klíčové dovednosti efektivní a profesionální komunikace a jejich nácvik. Aktivní naslouchání, umění ptát se, podávání a přijímání zpětné vazby. Znaky efektivnich týmů a doporučení pro rozvoj účinné spolupráce v týmu.
 
Kurzy vedu jak prezenčně, tak v podobě upravené pro online formu výuky. Obvyklá velikost skupin je cca 6-9 osob.
Všechny kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.
 

                                                                                       

Co můžete ode mne očekávat?

Soustředěný zájem, profesionalitu, nadšení, vstřícnost, podporu, naslouchání a naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, víru v lidský potenciál, efektivitu, praktický, pečlivý, zodpovědný a systematický přístup.
 
30 let zkušeností se vzděláváním dospělých a seberozvojem (stále se vzdělávám), má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.
 

Na čem stavím?

Umění a dovednost koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), systemických konstelací, principů práce s energií a pohybem a mnoha dalších metod.

Koučovací kompetence podle EMCC (Eureopean Mentoring and Coaching Council) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etického kodex EMCC a Etického kodexu ICF.  

                                                                                                                             

 

Společně najdeme řešení šité na míru právě Vám - vašim potřebám, představám, cílům a situaci.                                                                 

 

V současné době se nejvíce věnuji těmto projektům:

 

  ZDROJE ENERGIE. Skupinové a individuální kurzy zaměřené na získávání a udržení své energie, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření.

 

 CESTA ZA POKLADEM.  Seberozvoj s Anitou. Individuální sebekoučovací online kurz.

 

DEVĚTSIL. Rozvíjení dlouhodobé psychické odolnosti. Spolupráce s LearningHub v rámci projektu Na vlně.

 

INSPIRACE POHYBEM A OBRAZEM. Seberozvojové workshopy a individuální programy.

    

 

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE. Sebepoznání podle MBTI®. Kurzy pořádané Coaching Systems s.r.o.

 ACADEMY OF COACHING EXCELLENCE. Coaching Systems. Supervizní, lektorská a koučovací činnost.