Moje aktivity

Co nabízím?

 • koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde
 • mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, selfmanagemtu a osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)
 • vedení kurzů a workshopů (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity, pozitivní myšlení apod.)
 • rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)
 • publikační činnost (více info zde)
 • tvoření pomůcek pro osobní rozvoj (citáty, karty s koučovacími otázkami apod), Inspirace

Hlavní témata: 

SEBEPOZNÁNÍ   a jeho význam pro komunikaci, týmovou práci, obchodní činnost a vedení lidí.
SEBEŘÍZENÍ       aneb "Kdo chce řídit / vést / inspirovat druhé, musí umět nejprve řídit sebe."
SEBEROZVOJ    aneb "Sám sobě koučem" a "Jak hořet, ale nevyhořet."
 

Co můžete od mého přístupu očekávat?

 • můj soustředěný zájem, profesionální, vstřícný a efektivní přístup, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, víru v lidský potenciál, praktický, systematický a na akci orientovaný přístup,
 • umění a dovednost koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA/BF (Labanova analýza pohybu/ Bartenieff Fundamentals) a mnoha dalších přístupů a metod,
 • koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etických kodexů těchto profesních organizací koučů,
 • více než 25 let zkušeností se vzděláváním dospělých,
 • integraci zkušeností z praxe a profesního backgroundu (stále se vzdělávám a procházím mnoha výcviky a seberozvojem),
 • má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.
 • Mým záměrem je společně s vámi najít řešení a poskytnout služby šité na míru právě vám ... vašim potřebám, představám, cílům a konkrétní situaci.
Pro více info mě kontaktujte na anita.invence@gmail.com.