PhDr. Anna (Anita) Crkalová

                                                                     

                                                                   

Akreditovaný kouč, lektor a konzultant osobnostního a profesního rozvoje

 

"Skutečný objev, to není najít nové země, ale dívat se na svět novýma očima." M.Proust         

       

Zájem o osobnostní rozvoj a vzdělávání mě provází celým životem. 

Při své práci s klienty čerpám ze svých více než pětadvacetiletých zkušeností ze školicí, konzultantské a manažerské praxe. Klienti oceňují můj individuální přístup, smysl pro praktický pohled na věci, orientaci na výsledky a podporující a přátelskou atmosféru.

Kromě individuálního a týmového koučování se zabývám lektorskou, konzultantskou a publikační činností.

Vedu workshopy zaměřené na sebepoznání, zdroje energie, koučování a na rozvoj softskills (komunikace, prezentace, time- a self-management, stresmanagement, changemanagement, manažerský rozvoj a leadership, týmová práce, rozvoj pozitivního přístupu, rozvíjení kreativity v každodenním životě apod.) Ráda vedu kuzry s lehkostí, přitom do hloubky, v přátelské, tvořivé atmosféře a zároveň v přehledné struktuře. Rozsah a obsah témat upravuji podle potřeby účastnické skupiny. 

Mou specializací je práce s talenty, příprava a realizace interních talent akademií, manžerských akademií, zaškolovacích procesů v rámci adaptačních procesů (pro zaměstnance připravující se na nové pozice).

Jsem akreditovaný kouč, získala jsem akreditaci EIA (European Individual Accreditation, na úrovni Practitioner) od profesní asociace koučů a mentorů EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Dlouhodobě spolupracuji se společností Coaching Systems s.r.o. (www.coachingsystems.cz), kde jsem také vedla výcviky pro kouče ACE: Academy of Coaching Excellence. Jsem lektorkou seminářů pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy (semináře Efektivní studium a Podpora kariéry pořádané Informačním, poradenským a sociálním centrem UK).

Jsem spoluautorkou publikací „Jak zefektivnit práci v týmu.“ (Crkalová, A. – Riethof,N., Praha, Grada Publishing 2007) a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012). Aktivně jsem spolupracovala s KoučinkPortálem, kde jsem se věnovala především rubrice Koučování v organizacích.

Při své práci s klienty se inspiruji mnoha technikami duševní práce a tvořivosti, využívám principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®,  práci s tělem a energií. Získala jsem například tyto certifikace: NLP Practitioner, Energy Streaming ® Practitioner, ACE Academy of Coaching Excellence - Practitioner - výcvikový program akreditovaný EMCC (European Mentoring and Coaching Council), ICF (International Coach Federation) i MŠMT ("Profesionální kouč"). V roce 2013 jsem se zúčastnila výcvku "Základy systemického koučování a konstelací" vedené Johnem Whittingtonem (UK), v roce 2016 tréninku "Existenciální koučování" vedeného Prof.DDr.Alfriedem Länglem.

Absolvovala jsem také vzdělávací programy „Vědomé tělo“ (2011-2012), "Vědomé tělo II" (2012-2014) a "Vědomě tělo III" (2017-2018) zaměřené na analýzu pohybu (DanceLab, Rena Milgrom: Základy Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals).  Zájem o pohyb a tanec mě provází od dětství. A psychologické znalosti o pohybu a sebezkušenost v této oblasti přináším i do koučování a lektorské práce. Zajímají mě souvislosti mezi tělem, myslí, cítěním  a chováním.

V  letech 2009-2012 jsem byla členkou Rady EMCC CZECH (European Mentoring and Coaching Council, organizace, jejímž cílem je kultivovat povědomí o koučování). Více na www.emcc-czech.cz. Od r. 2011 do roku 2014 jsem byla aktivní v Etické platformě profesních organizací koučů propojující organizace ČAKO, ICF a EMCC Česká republika.

Při své koučovací praxi se řídím Etickým kodexem kouče EMCC  a věnuji se svému dalšímu profesionálnímu rozvoji v oblasti sebepoznání, koučování a mentoringu.

Zajímám se o oblast duchovního rozvoje a vnášení kreativity do každodenního života  Mými koníčky jsou tanec, příroda, fotografování, vytváření mandal, sbírání citátů apod. Podle typologie osobnosti MBTI® patřím k osobnostnímu typu ISFJ.

Hodnotami, které ráda zprostředkovávám druhým, jsou: vnímavost, zájem, respekt, podpora, autenticita, tvořivost, radost a inspirace.

 

Mým záměrem je přinášet radost a inspiraci a podporovat rozvoj lidského potenciálu.