PhDr. Anna (Anita) Crkalová

Akreditovaná koučka EMCC, lektorka a konzultantka osobnostního a profesního rozvoje

                                                 

Již 30 let pracuji v oblasti vzdělávání a seberozvoje. Podílím se na rozvoji profese koučování, jsem členkou Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC Czech Republic). Získala jsem individuální akreditaci kouče (EIA, Practitioner) a působím jako mentor a supervizor koučovacích výcviků Academy od Coaching Excellence společnosti Coaching Systems.

Jsem spoluautorkou knih zaměřených na osobnostní jungovskou typologii podle MBTI ® a její využití v týmové práci a koučování.

Vedu workshopy zaměřené na sebepoznání, zdroje energie, koučování a na rozvoj softskills. Ráda vedu kurzy s lehkostí, přitom do hloubky, v přátelské, tvořivé atmosféře a zároveň v přehledné struktuře.

Při koučování provázím klienty změnami prostřednictvím různých koučovacích technik s důrazem na celostní přístup. Do koučování zapojuji energetizační metody, pohyb, hravost a tvořivost. Citlivě využívám prostředí, ve kterém se koučování odehrává. Zaměřuji se na souvislosti mezi chováním, myšlením a prožíváním a principy neurolingvistického programování. 

K lektorování a koučování mě dovedla moje vášeň pro učení a vzdělávání. Odmalička jsem doslova hltala knihy a díky nim si sbírala vědomosti z různých oborů. Koučink často přirovnávám k tanci, který je mou další vášní a zároveň intenzívní formou seberozvoje.

Své zkušenosti ráda klientům předávám také formou mentoringu a konzultací.

Mé rodinné kořeny sahají do jižních Čech, k tradici vorařství u nás. Odtud pramení nejen můj blízký vztah k vodě a přírodě, ale také k vědomého využívání spolupráce a vnitřní síly k překonání překážek. Možná proto mě zajímá téma „stabilita v pohybu“ – udržení vnitřního klidu uprostřed změn - téma, které právě v dnešní době získává stále více na důležitosti.   

Vzdělání:
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.1991, PhDr. 2001)
 • AchieveGlobal - certifikace na kurzy softskills 2000-2003
 • ACE Practitioner - koučovací výcvik akreditovaný  EMCC a ICF 2011
 • NLP Diploma - Nick Evans, INLPTA 2009
 • NLP Practitioner  - neurolingvistické programování, Nick Evans 2010 - 2011
 • Vědomé tělo I, Vědomé tělo II – Rena Milgrom, 2011 - 2014
 • Základy systemického koučování a konstelací – John Whittington 2013
 • Systemický týmový koučink -  Peter Hawkins 2015
 • Existenciální koučování – Alfried Längle 2016
 • a mnoho dalších kurzů a výcviků.                                                               
                                                                   

Co nabízím?


- koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde

- mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)

- vedení kurzů a workshopů - prezenčně a online  (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity), více info zde

- rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, aplikace kompetenčního modelu, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)

- publikační činnost - více info zde

 

                                                                       
 
 

PŘEHLED MÝCH AKTIVIT NAJDETE TAKÉ NA WWW.ANITA-INVENCE.CZ

 
 • koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde
 • mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)
 • vedení kurzů a workshopů (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity, pozitivní myšlení apod.)
 • rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, aplikace kompetenčního modelu, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)
 • publikační činnost (více info zde)
 • tvoření pomůcek pro osobní rozvoj (citáty, karty s koučovacími otázkami apod).

 Kontakt

PhDr. Anna (Anita) Crkalová INVENCE

Budečská 31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
koučovna Anny Letenské 7, Praha 2 - Vinohrady (3.patro)

+420 603 461 289