Workshopy a koučování inspirované pohybem

06.04.2013 10:21

Při workshopech a individuálním koučování  získáte netradiční náhled na oblast sebepoznání prostřednictvím vědomějšího vnímání svého těla, dechu, prostoru a pohybu. Využijeme základy Labanovy analýzy pohybu, prvky z taneční a pohybové terapie, bioenergetiky a afrických tanců. Zaměříme se především na vliv těla a jeho pohybu při komunikaci, dosahování cílů, zvládání změn.

Vycházím z předpokladu, že vědomé tělo a spokojenost ve svém těle ovlivňují rychlost a účinnost změn ve všech oblastech života (práce, vztahy, zdraví, zájmy).

Záměrem je poznat a obohatit svůj přirozený pohybový projev, základem je propojování, doplňování a růst skrze poznávání opačných pólů v pohybovém výrazu.

Jaké jsou přínosy "inspirace pohybem"?

Budete inspirováni k hlubšímu propojení své mysli s tělem a budete mít příležitost zaměřit se na hledání svého středu a na posílení svého autentického projevu. Tím zvýšíte svou „prezence“ – schopnost být přítomný teď a tady a ve své vnitřní síle, s plnou pozorností. Začnete si více uvědomovat, jak využíváte své tělo a jeho pohyb, a získáte inspiraci a doporučení pro svůj další rozvoj.

Vydejme se na cestu hledání svého středu pomocí pohybu, dechu,

poznávání svého těla, prostoru kolem sebe…