Vikýře PLAY - Výstava pro všechny smysly

18.06.2013 19:25

Pro rozvoj našich smyslů, včetně vnímání pohybu, zvuku a rozmanitých souvislostí doporučuji interaktivní výstavu Vikýře PLAY, probíhají v magickém prostředí Malostranské besedy.  www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-26783.html

Kromě inspirujících hudebních nástrojů a nápaditých objektů tam najdete také Sensorium "Dvanáct smyslů" inspirované naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele antroposofie, a dílem J.A.Komenského.

O jaké všechny smysly jde?  Zrak, sluch, čich, hmat, chuť, smysl pro pohyb, pro rovnováhu, pro teplo, životní smysl, smysl pro slovo, pro myšlenky druhého člověka, pro Já druhého člověka!

Citace z materiálu k výstavě:

Smysl pro pohyb: Než zvedneme šálek čaje, představíme si to v myšlence předtím. Smysl pro pohyb souvisí s vůli a chtěním. Je to smysl, který nás vede životem a utváří náš osud. Naučíme-li se všímat si událostí, které k nám přicházejí, jdeme svým životem správným směrem.