Koučovací otázka na září

02.09.2020 16:44

Představme si svůj život jako plavbu. Začíná školní rok a nevíme, v jakých vodách poplujeme, jaké bude počasí a jiné okolní vlivy. Důležité je držet kormidlo své lodi a mít svůj vnitřní kompas, který nám pomáhá orientovat se v proměnlivých a nejistých vodách.

 

Co je pro vás vaším kompasem - hodnotami a prioritami, které vám usnadňují orientaci při plavbě životem?

A co vaším majákem, který vám pomáhá si kontrolovat, zda plujete kýženým směrem? A jak se vám daří občas zakotvit a doplnit zásoby sil? Máte záchranný kruh (přátele, rodinné vztahy, koníčky, možnost podpory apod.)?

 

Přeji Vám, ať kormidlo svého života máte pevně v rukou!