Koučovací otázka na listopad

02.11.2021 14:47

Čeho si všímáte? Na co zaměřujete svou pozornost?

V podzimním čase, kdy se příroda probarvuje před očima a mění se každým dnem, je ideální možnost trénovat svou všímavost - vědomé vnímání všemi smysly, v plném prožití přítomného okamžiku - tady a teď. 

Rozvíjení všímavosti (tzv. mindfulness) je dobrou prevencí proti úzkostem, smutku, depresím či rozladám. Společně s nastavením mentálního detoxu či  informační diety a zaměřením se na pocit vděčnosti.

Čeho všeho si všímáte? Jaké vizuální, sluchové, čichové, hmatové či chuťové vjemy přitahují vaši pozornost?

Co ještě vnímáte a dříve jste si toho nevšimli?