Koučovací otázka na únor

06.02.2020 10:20

V minulém měsíci jste si mohli pomocí Koučovací otázky zformulovat svou vizi na rok 2020 a uvědomit si, co je pro vás nejdůležitější a vyjádřit tzv. esenci roku, jak chceme nový rok prožívat.

A nyní postoupíme ještě dále a svou vizi si vytvořte co nejkonkrétněji prostřednictvím všech svých smyslů (tzv. metoda VAKOG z neurolingvistického programování):

Když si představuji svou vizi, 

  • JAK TO VYPADÁ? CO VŠE VIDÍM? JAK JÁ VYPADÁM?
  • CO SLYŠÍM? JAKÉ HLASY, ZVUKY?
  • JAK SE CÍTÍM? JAK VNÍMÁM SVÉ TĚLO?
  • Možná se objeví i nějaký čichový nebo chuťový vjem...

Svou představu si užijte všemi smysly, některé smyslové vjemy  budou "naskakovat" snadněji, některé se nemusí vůbec objevit, vše je individuální a úplně v pořádku :)

Pokud chcete, tak si z představ vytvořte svůj vlastní film ve své mysli, ozvučte si ho hudbou, kterou máte rádi. Můžete si i dodat titulky s důležitými hesly pro Vás.Nebo si můžete vytvořit koláž z obrázků vystihujících vaši vizi nebo namalovat obrázek, symbol apod.

Vyberte si tzv. kotvičku - obrázek, který vizi vyjadřuje, nebo nějaký předmět spojený s vaší představou a nechte si ho na pro vás důležitém místě, aby vám vizi připomínal. Kotvičkou může být např. i nějaká píseň nebo vůně apod.

A s touto kotvou vykročte na cestu k naplněné vizi! 

Přeji vám hodně energie a radosti!