Koučovací otázka na říjen

04.10.2020 15:41

Kde čerpáte svou energii?

Odpověď na tuto otázku přináší pochopení, zda patříme k osobnostnímu typu extravert nebo introvert.

 

Extravert čerpá energi z vnějšího světa (extra-version), zážitků, aktivit, podnětů a lidí kolem sebe. Je pro něj typická dynamika MLUVIT - MYSLET -  MLUVIT.

Introvert napopak dobíjí své baterky stažením se do vnitřního světa (intro-version) - přemýšlením, vnitřní reflexí pocitů a podnětů, pobýváním o samotě nebo jen s nejbližšími. 

Jeho proces myšlení a mluvení vystihuje MYSLET - MLUVIT -  MYSLET.

 

Sebeporozumění, k jakému osobnostnímu typu patříme, je užitečné pro naše sebeřízení, time management, zvládání stresu a změn.  Důležité je si uvědomovat, že to, co jednomu typu dobíjí baterky, opačnému typu energii bere. A proto je tak zásadní VZÁJEMNÝ RESPEKT a KOMUNIKACE o těchto věcech, ať už v týmech pracovních nebo rodinných :). 

Pojmy extraverze a introverze vnesl do psychologie Carl Gustav Jung. Nyní jsou již všeobecně používány, avšak někdy s poněkud  posunutým významem.

Jak chápete tyto pojmy vy?