Koučovací otázka na měsíc prosinec

05.12.2016 17:10

Co pro Vás znamená harmonie? Jak jí v životě dosahujete? (s vědomím toho, že harmonie je proces, nikoliv konečný stav...:))

 

 

Mandaly (ze sanskrtu "označování, hledání středu") jsou pro mě symbolem harmonie. A jsou všude kolem nás - objevíme je při pohledu na květiny, do očí, do kaleidiskopu, na sněhové vločky, do vitráří oken v kostelích apod. 

Tuto jsem objevila v Břevnovském klášteře v Praze. A možná poznáte, že je to pohled na lustr zespoda :)