Koučovací otázka na měsíc leden

02.01.2016 19:45

Jaké jsou Vaše vize a záměry pro rok 2016? Co je pro Vás důležité? 

Jak si to budete připomínat?

K zamyšlení: Čemu věnujeme pozornost, to roste a sílí."