Koučovací otázka na měsíc duben

02.04.2018 20:01

Jak často si všímáte souvislostí mezi vaším myšlením, cítěním a chováním?

 

Co se stane, když vědomě změníme své chování (například se postavíme rovněji, zvedneme hlavu, začneme více dýchat a usmívat se), s naším cítěním a myšlením?

Jak se na našem chování projeví typ našich myšlenek a pocitů?

 

Tyto souvztažnosti popisuje tzv. MERCEDES MODEL, který usnadňuje zapamatování vzájemných vlivů  MYŠLENÍ  - CÍTĚNÍ - CHOVÁNÍ.

Tento model můžeme rozpohybovat různými směry: například zaměřit se na své myšlenky, pracovat s nimi a všímat si vlivu této změny na naše pocity a chování. Nebo změnit chování a sledovat související změny v prožívání a myšlení.
 
Můžeme si představit jakýsi volant, který máme ve svých rukou. A je na nás, jak naše cítění, myšlení a chování budeme vzájemně korigovat.