Koučovací otázka na měsíc duben

03.04.2017 14:47

Jak jste na tom se schopností vnímat všemi smysly to, co vás obklopuje? 

Právě probouzející se a neskutečně rychle rašící jarní příroda nám k této dovednosti dává mnoho inspirace. Tak ji využijme pro prohloubení schopnosti prožívat teď a tady s plnou pozorností (tzv.mindfullness = všímavost).

Metoda "PĚT SMYSLŮ" je užitečným prostředkem, jak se zastavit, zaměřit pozornost sám na sebe a zkoncentrovat se.

Postupuje se tak, že procházíme vjemy skrze jednotlivé své smysly a všímáme si, čeho si všímáme :)

CO VIDÍM KOLEM SEBE ZAJÍMAVÉHO?  Čeho jsem si dosud nevšiml? Jaké vnímám tvary, barvy? 

CO VŠECHNO TEĎ SLYŠÍM?

CO PRÁVĚ CÍTÍM - ČIHEM, CHUTÍ, HMATEM?

K zamyšlení: Jaký smyslový kanál je Vám nejbližší? Jak budete svou všímavost rozvíjet - na co se zaměřite?