Koučovací otázka na měsíc březen

03.03.2019 17:47

Znáte sílu slůvka ZATÍM?

Inspiruje mě přístup americké psycholožky Carol Dweck k tématu nastavení mysli (mindsets), který akcentuje důležitost růstového (otevřeného) nastavení mysli, nikoliv fixního. Příkladem fixního mindsetu je např. "TOTO MI NEJDE." Přemostěním k růstovému nastavení je slovo ZATÍM.:

"TOTO MI NEJDE... ZATÍM."

Můžete zkusit toto cvičení: přistihnete-li se u jednoznačně posuzujícího mindsetu, dodejte k tomu slůvko ZATÍM  a všímejte si změny ve vašem myšlení, cítění i chování.

Více informací najdete v knihách Carol Dweck nebo např. zde