Koučovací otázka na měsíc březen

02.03.2018 10:33
Jaká myšlenková schémata u sebe nacházíte? 
aneb Jak se jmenují skřítci ve vaší hlavě, kteří vám našeptávají, co byste měli, mohli, co opravdu musíte, co vůbec nesmíte apod.

Pojďme se stát "lapačem" svých myšlenek, více zvnějšku pozorovat svou mysl a zastavit se v okamžiku, kdy přistihnete své "skřítky" v hlavě, že se chopili kormidla vaší lodi namísto vás. 

Jak se tyto skřítci jmenují? Jsou často spojeni s našimi vnitřními "popohaněči"(drivers):

  • "MUSÍŠ BÝT RYCHLÝ/RYCHLEJŠÍ!
  • MUSÍŠ BÝT STÁLE VÝKONNÝ A DOKONALÝ!
  • MUSÍŠ BÝT SILNÝ!
  • MUSÍŠ BÝT NA VŠECHNY MILÝ!
  • MUSÍŠ SE HODNĚ SNAŽIT!!" ...

Zaměřme se na tzv.způsobová (modální) slovesa. To jsou ta, která nám při učení se cizím jazykům dávají zabrat - MUSET, SMĚT, MOCI,CHTÍT...

Jak nepravidelně se časují, tvoři zvláštně minulé časy a zápory,  mají různé opisné tvary... To ještě není nic proti tomu, jak nám dávají zabrat v naší vnitřní řeči rodného jazyka..

Všímejte si změn ve své mysli, pocitech a těle, když si s nimi budete experimentovat a hrát. Přeji vám, ať se rozsvítí žárovka ve vaší hlavě, když se uslyšíte, v jakých souvislostech a jak často používáte slova MĚL(A) BYCH, TO MUSÍM, TO NESMÍM, TO NEMŮŽU, CHTĚL(A) BYCH, ALE...

Nabízím cvičení:

namísto MUSÍM ... si řekněte MOHU nebo CHCI ...

namísto MĚL BYCH ... si řekněte MOHU

namísto  CHTĚL BYCH...  si řekněte CHCI...

apod..  a sledujte změny ve své mysli a pocitech.

 

K zamyšlení: "Chtěl bych" není nic, "chci" dělá divy. (A.R.Vinet)