Koučovací otázka na květen

02.05.2022 10:28

Všímáte si toho, čeho si všímáte? 

Jaro je přímo stvořené pro rozvíjení vědomé všímavosti (mindfulness). Tu můžeme účinně rozvíjet metodou 5 SMYSLŮ. Zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co vidíme, slyšíme, vnímáme hmatem, čichem, chutí. Zkuste a budete překvapeni, jak rychle nás tato metoda vrací z hlavy do prožívání svého těla, pocitů a přítomné chvíle TADY A TEĎ ... tedy to plného žití. Zároveň tím posilujeme svou energii, rozvíjíme psychickou odolnost a mentální (a tím i fyzické) zdraví.