Koučovací otázky na květen

28.04.2020 16:05

Jak vnímáte současnou situací, kdy téměř nic není jako dřív?

KRIZE NEBO PŘÍLEŽITOST NEBO ...

 

Připomeňme si tzv. MERCEDES MODEL - souvislost mezi naším MYŠLENÍM, CÍTĚNÍM A CHOVÁNÍM.

Jak přemýšlíte o současné době, co cítíte, co děláte? Protože to, jak o věcech přemýšlíme, ovlivňuje naše prožívání a chování. A naopak. A naopak :)

 

Současnou situaci máme všichni zároveň jako nucenou STOP-ku. Zastavit se, popřemýšlet, co teď a co potom :)

A koučovací otázky rozšiřují perspektivy, jak můžeme na současný stav a především na svůj přístup k němu nahlížet. 

A jak už víte, zapisováním odpovědí si schopnost sebereflexe a seberozvoje výrazně prohlubujeme.

  • CO JSEM SI O SOBĚ V POSLEDNÍCH TÝDNECH UVĚDOMIL/A?
  • K ČEMU MĚ TO PŘIMĚLO?
  • CO JSEM SE NAUČIL/A?
  • CO DĚLÁM VÍCE NEŽ DŘÍVE?
  • JAK PROJEVUJI SVOU TVOŘIVOST?
  • ZA CO VŠE JSEM VDĚČNÝ/Á?
  • CO JSOU MÉ JEDINEČNÉ SCHOPNOSTI A TALENTY?
  • CO BUDU DĚLAT JINAK?    i po skončení koronavirové krize

 

Koučování je PROSTOR MEZI OTÁZKOU A ODPOVĚDÍ, a tak nespěchejme, netlačme na sebe a pozvěme odpovědi, aby k nám samy přišly... třeba i ve chvíli, kdy je vůbec nečekáme :)