Koučovací otázka na červen

03.06.2020 10:13

Jakou hodnotu má pro Vás úsměv?

V době nošení roušek si silně uvědomujeme, jaký vliv na komunikaci má, když jsou obličeje schované a čtení mimiky jako jedné z hlavních součástí řeči těla je tolik limitováno. A z mimiky je právě úsměv velmi výraznou komunikací.O to více potěší, když vidíme úsměv alespoň v očích.

 

 

Vzpomněla jsem si na zamyšlení o HODNOTĚ ÚSMĚVU, které mám moc ráda.

 

Hodnota úsměvu

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo jej přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo jej dává.
Trvá jen chvilku,
ale vzpomínka na něj je někdy věčná.

Nikdo není tak bohatý,

aby se bez něj obešel.
A nikdo není tak chudý,
že by jej nemohl darovat.

Úsměv přináší štěstí do domu,
ve starostech je oporou
a je citlivým znakem přátelství.

V únavě přináší odpočinek,

ve znechucení vrací odvahu,
ve smutku je útěchou
a pro každou bolest je přirozeným lékem.

Je dobře, že si jej nemůžeme koupit,

ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu chvíle,
kdy se dává.

A kdybys někoho potkal,

kdo by neměl pro tebe úsměv,
přestože na něj čekáš,
buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem ty,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv
jako ten,
kdo jej nemá pro jiné.

 

(autor neznámý)

 

P.S. Fungovat s rouškou není lehké, být v podroušeném stavu může být však horší :)