Jak si udržet energii - adventní zamyšlení

30.11.2014 16:54

Jak si udržet energii?

Kdy mluvíte o tom, že potřebujete dočerpat energii? O čem říkáte, že vás to nabíjí nebo naopak vybíjí? Chcete se zaměřit na to, jak si energii vědomě více uchovávat a dočerpávat?

Abychom se mohli zaměřit na udržení energie, zvlášť v tomto ročním období, tak je užitečné zaměřit nejprve svou pozornost na to, jak to celkově s naší energií vypadá.Ve své koučovací a konzultantské praxi ráda používám metody, kde si svou energii představíme jako jakýsi kotel nebo hrnec.

                               

 Vytvořte si svůj obrázek, jak vypadá vaše zásobárna energie. Můžete si obrázek představit, nebo ještě lépe namalovat.

A vydejme se na cestu mapování toho, odkud energie do této zásobárny, do tohoto kotle, přitéká. Čím vším tento kotel doplňujeme a udržujeme v chodu. A budeme také prozkoumávat to, kudy může energie snadno odplynout a vytéci. Kde jsou třeba zrezavělá místa nebo netěsnící ventily a energie tak rychle mizí.

Vezměte si list papíru a do levého horního rohu zapisujte, co jsou vaše způsoby a možnosti, jak dočerpáváte svou energii, svou vnitřní sílu. Co Vám pomáhá? Kdy se cítíte uvolněně a radostně?

Mohou to být i zdánlivé maličkosti, které ale maličkostmi nejsou :)  Např. pohled na krásu přírody, umělecké dílo, pohlazení dítěte, dovádění s domácími mazlíčky, nějaká vůně, poslech oblíbené písničky…

 

+

Faktory / situace / okolnosti, které mi

dodávají energii / sílu:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

-

Faktory / situace / okolnosti, které

odčerpávají mou energii / sílu:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Čím můžu výše uvedený seznam rozšířit?

Co dalšího podporuje mou energii?

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Jak mohu výše uvedené situace řešit? Jak mohu snížit negativní dopady? Co k tomu potřebuji?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Do druhého sloupce vpravo si zaznamenejte, co vám snadno energii odčerpá. Kdy jste najednou unavení, a sami si říkáte, proč? Kdy Váš barometr vnitřní energie rychle klesá?

Po tomto zmapování současného stavu příjmu a výdeje energie nabízím další krok:

Promyslete si a zapište, čím můžete první sloupec ještě rozšířit.  A pod seznam pozitivních faktorů zapisujte: Co DALŠÍHO Vám pomáhá v načerpání energie? Co rádi děláte, resp. v současné době neděláte, a mohli byste? J Co jste jako děti dělali rádi a co vás z toho láká si znovu vyzkoušet?

Nenechme svého vnitřního kritika převálcovat naše nápady a pokračujme v prozkoumávání dalších MOŽNOSTÍ, jak energii získávat. Pomáhá také rozhovor s druhými lidmi, protože nás mohou inspirovat k dalším nápadům.

Vyberte si jednu věc z tohoto rozšířeného seznamu a zaveďte ji – alespoň v minimální míře – do svého života.

A dostáváme se k poslední části tohoto cvičení na zdroje naší energie. Navraťte se k seznamu negativních faktorů a promyslete strategie, jak můžete zmenšit dopad těchto negativních faktorů. Něco půjde hůře, něco snadněji. U některých faktorů můžete minimalizovat jejich vliv (např. se rozhodnout, že do některých situací budete vstupovat méně často nebo změníte svůj obvyklý způsob komunikace), některé můžete dokonce odstranit (např. rozhodnout se nebýt v kontaktu s něčím/někým, co vás vysloveně vysiluje).

Doporučuji si svůj obrázek kotle energie a výše uvedenou tabulku uschovat a po čase se k ní vrátit, abyste mohli vyhodnotit pokroky a nacházeli další zdroje vnitřní síly.

 

Přeji Vám hodně odvahy a vytrvalosti se pustit do analýzy svých zdrojů energie a udělat první nebo další kroky, jak si energii více ochraňovat a přistupovat k ní jako k tomu nejcennějšímu, co vlastně máme k dispozici.

Anita Crkalová