Přínosy koučování

Co Vám koučování může přinést?

 • "probuzení, nastartování",
 • pochopení souvislostí,
 • vytvoření plánu pro zvládání změn či úkolů,
 • přípravu na změnu, která vás čeká,
 • zklidnění,
 • nalézání harmonie ve všech oblastech života,
 • potvrzení nebo nalezení svého záměru,
 • uvědomění svých hodnot, priorit, cílů, rolí,
 • hlubší pochopení toho, kdo jste a kým se stáváte,
 • jasnější uvědomění, co chcete a můžete dělat,
 • lepší řízení sebe v čase (namísto řízení času), účinnější využití svých zdrojů,
 • více času pro čerpání energie, lepší rovnováhu mezi výdejem a příjmem energie, námahou a uvolněním,
 • stabilitu v mobilitě (být sám sebou v čase turbulentních změn),
 • získání postoje „Jsem tvůrcem svého života“,
 • a především ... nacházení svého "středu", své vnitřní síly, zdrojů a možností.