Koučovací otázky 

Příklady užitečných otázek pro koučování i sebekoučování

pro rozhodování a hledání řešení doporučuji tzv. lasercoaching založený na modelu GROW:

                                    

1. GOAL - CÍL

 • Jaký je váš cíl? / Čeho chcete dosáhnout? Co chcete změnit? Z jakého důvodu? Jak poznáte, že změna nastala? Co Vám to přinese?

2. REALITY  - SOUČASNOST A MINULÉ ZKUŠENOSTI

 • Jaká je vaše současná situace ve vztahu k tomuto cíli? Co jste už v minulosti vyzkoušel? Co se osvědčilo, co ne?

3. OPTIONS + OBSTACLES   - MOŽNOSTI A PŘEKÁŽKY

 • Jaké jsou možnosti řešení? Co dalšího vás napadá? Jaké jsou možné překážky? Jak je můžete překonat? Jakou podporu potřebujete? 

4. WILL + WAY FORWARD     - ODHODLÁNÍ A PLÁN POSTUPU

 • Pro jaké řešení se rozhodnete? Co konkrétně uděláte? Jak a do kdy? Co bude prvním krokem a jak si ho budete připomínat?

 

Koučování vnímám jako PROSTOR MEZI OTÁZKOU A ODPOVĚDÍ.

 

Další užitečné otázky pro koučování:

 • Jak poznáte, že jste cíle dosáhl?
 • Jak se budete cítit, až cíle dosáhnete? 
 • Na co všechno to bude mít vliv?
 • Co by vám pomohlo?
 • Jaký z toho máte pocit?
 • Jak to víte? (reakce na sebelimitující vyjádření a generalizující slovo např. vždycky, nikdy, nic)
 • Od koho byste si rád nechal poradit? Co by vám asi dotyčný řekl?
 • Co byste doporučil mně, kdybych já řešil vaši záležitost?
 • Kdybyste měl kouzelnou hůlku, jak byste situaci její pomocí vyřešil?
 • Co by se stalo, kdyby…?
 • Co vám to připomíná z jiných oblastí vašeho života?
 • Co jste si uvědomil?
 • Jak to souvisí s... ?
 • Co jste pro to ochotný udělat?
 • Co vám v tom brání?
 • Co skutečně chcete s tím udělat?
 • Co uděláte jako první krok do 48 hodin?
 • Co vám pomůže si to připomínat?