Koučování ... cesta objevování, sebepoznání, nacházení cest ke svým cílům

                                     

Koučování je účinná a inspirující metoda rozvoje lidského potenciálu, Koučování přináší nové pohledy, příležitosti a mnoho inspirace, jak do pracovního, tak do osobního života.  Principem koučování je myšlenka, že každý z nás máme v sobě odpovědi na své otázky a zdroje k dosahování svých vizí a cílů. Koučování napomáhá k vyššímu uvědomění sebe sama, svých hodnot, možností, talentů, své vnitřní síly. Posiluje vnímání reality a rozvíjí pocit zodpovědnosti za svůj život. Koučování probíhá prostřednictvím strukturovaných koučovacích rozhovorů, cílem je nalézt, podpořit a rozvinout potenciál lidí.

Kdy je vhodné využít koučování?

 • když se připravujeme na změnu v pracovním nebo osobním životě nebo právě změnou procházíme,
 • když nás čeká nový typ činnosti a nejsme si jistí, jak to zvládneme,
 • když chceme zvýšit svou osobní efektivitu, snížit stresovou zátěž, zlepšit svou organizaci práce,
 • když chceme dosahovat harmonie v životě a vyvažovat pracovní a osobní život,
 • když chceme zlepšit svou schopnost vést tým lidí,
 • když cítíme dlouhodobou únavu, ztrátu energie a sebemotivace,
 • když chceme získat novou nebo jinou perspektivu na určité situace,
 • když chceme pracovat s motivací svou a druhých,
 • když chceme posílit svůj vnitřní klid a stabilitu,
 • a v mnoha dalších situacích...

 

Jak vnímám koučování?

KOUČOVÁNÍ JAKO CESTA ... cesta k sobě a k druhým

            KOUČOVÁNÍ JAKO TRASFORMACE

                 KOUČOVÁNÍ JAKO PROVÁZENÍ ZMĚNOU

                     KOUČOVÁNÍ JAKO PROPOJOVÁNÍ mysli, srdce a těla

                        KOUČOVÁNÍ JAKO PROSTOR mezi otázkou a odpovědí

                                  KOUČOVÁNÍ JAKO INSPIRUJÍCÍ TVOŘIVÝ TANEC

                                            KOUČOVÁNÍ JAKO CESTA K CELISTVOSTI

                                                    KOUČOVÁNÍ JAKO VĚDOMÝ PŘÍSTUP KE TVOŘENÍ SVÉHO ŽIVOTA

                                                                                                           

Vzhledem k tomu, že sama patřím k vizuálně - kinestetickému typu, při učení mi pomáhá využívání obrazových podnětů a pohybu. Přijímat informace jen rozhovorem či poslechem vsedě mi nestačí :) A tak - když to klientům vyhovuje -  ráda z této zkušenosti čerpám a využívám při koučování práci s prostorem a pohybem, láká mě koučování v netradičních prostředích, na procházkách, v přírodě i ve městě. Často pracuji s koučovacími kartami,vizualizačnímu pomůckami, myšlenkovými mapami apod. Čerpám inspiraci z rozmanitých technik mentální práce, technik tvořivého myšlení, z neuro-lingvistického programování a principů systemických konstelací. Věřím v obrovskou sílu naší představivosti -  schopnosti imaginace. Ráda využívám metafory a příběhy pro zřetelnější a hlubší zachycení podstaty věcí. Zajímám se o práci s tělem a energií - a tím je můj přístup ke koučování také charakteristický. Všímám si, jak využíváme podněty ze svého těla, odkud čerpáme energii a jak ji může více uchovávat a rozvíjet. Vedu koučované k zapojování všech smyslů .... a aby to celé dávalo koučovanému SMYSL.

 

Co nabízím?

 • Profesionalitu, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivý přístup, flexibilitu, víru v potenciál a filozofii koučování, praktický a na akci orientovaný přístup,
 • umění a dovednost koučování, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA/BF (Labanova analýza pohybu/ Bartenieff Fundamentals),
 • koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etických kodexů těchto profesních organizací koučů,
 • více než 25 let zkušeností se vzděláváním dospělých,
 • koučovací přístup akreditovaný Evropskou radou pro mentoring a koučink - European Individual Accreditation, Pracititioner.

VŠE ZÁLEŽÍ NA VÁS,  NA VAŠÍ CHUTI A ODVAZE VYDAT SE NA CESTU!

Konkrétní způsob naší práce a podmínky jsou domlouvány osobně na prvním koučovacím setkání, které je zdarma.

 

Koučování se může konat  v mé koučovně na Praze 2, Polská 26 nebo u Vás.

Využít můžeme i příjemného parku Riegrovy sady s krásným pohledem na Hradčany nebo jiné místo v Praze či okolí.

 

Můj záměr při koučování vystihuje název této mandaly - VNITŘNÍ VESMÍR.

Je mi ctí, radostí a inspirací provázet koučované hledáním a nacházením svého"vesmíru" - zdrojů, talentů, záměrů a možností - a jejich naplňováním.

A skrze vnitřní svět pak vytvářet svět vnější, krajinu svého života..