Koučování 

cesta objevování, sebepoznání, nacházení cest ke svým cílům a zdrojům                                                        

Při koučování máme možnost se zastavit, podívat se na své téma z různých perspektiv, propojovat své myšlení, cítění a tělesné vnímání a nacházet tak své vlastní cesty k záměrům a plánům. Ráda koučuji mimo zasedací místnosti - v přírodě, pohybu. Čerpám inspiraci z několika koučovacích přístupů, které tvořivě integruji, podle typu zakázky a koučovaného.

Principem koučování je myšlenka, že každý z nás máme v sobě odpovědi na své otázky a zdroje k dosahování svých vizí a cílů. Koučování napomáhá k vyššímu uvědomění sebe sama, svých hodnot, možností, talentů, své vnitřní síly. Posiluje vnímání reality a rozvíjí pocit zodpovědnosti za svůj život. Koučování probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, cílem je podpořit a rozvinout potenciál koučovaného.

 

Kdy je vhodné využít koučování?

 • když se připravujeme na změnu v pracovním nebo osobním životě nebo právě změnou procházíme,
 • když nás čeká nový typ činnosti a nejsme si jistí, jak to zvládneme,
 • když chceme zvýšit svou osobní efektivitu, snížit stresovou zátěž, zlepšit svou organizaci práce,
 • když chceme dosahovat harmonie v životě a vyvažovat pracovní a osobní život,
 • když chceme zlepšit svou schopnost vést tým lidí,
 • když cítíme dlouhodobou únavu, ztrátu energie a sebemotivace,
 • když chceme získat novou nebo jinou perspektivu na určité situace,
 • když chceme pracovat s motivací svou a druhých,
 • když chceme posílit svůj vnitřní klid a stabilitu,
 • a v mnoha dalších situacích...

Co Vám koučování může přinést?

 • nastartování :)
 • pochopení souvislostí,
 • lepší sebepoznání,
 • osvojení dovedností a získání návyků,
 • vytvoření plánu pro zvládání změn či úkolů,
 • přípravu na změnu, která vás čeká,
 • zklidnění,
 • lepší řízení sebe sama,
 • účinnější využívání svých zdrojů a talentů,
 • lepší rovnováhu mezi výdejem a příjmem energie,
 • "stabilitu v mobilitě" aneb být ve svém středu uprostřed změn kolem nás.
 •                                          

Co mohu nabídnout?

 • Profesionalitu, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivý přístup, flexibilitu, víru v potenciál a filozofii koučování, praktický a na akci orientovaný přístup,
 • umění a dovednost koučování, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA/BF (Labanova analýza pohybu/ Bartenieff Fundamentals),
 • koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etického kodexu profesních organizací koučů,
 • 30 let zkušeností se vzděláváním dospělých, 
 • koučovací přístup akreditovaný Evropskou radou pro mentoring a koučink (EMCC) - European Individual Accreditation (EIA), úroveň Practitioner.

VŠE ZÁLEŽÍ NA VÁS,  NA VAŠÍ CHUTI A ODVAZE VYDAT SE NA CESTU!

Konkrétní způsob naší práce a podmínky jsou domlouvány osobně na prvním koučovacím setkání, které je zdarma.

 

Jak koučuji? 

KOUČOVÁNÍ INSPIROVANÉ (nejen) OBRAZEM A POHYBEM                                             

Vzhledem k tomu, že sama patřím k vizuálně - kinestetickému typu, při učení mi pomáhá využívání obrazových podnětů a pohybu. Přijímat informace jen rozhovorem či poslechem vsedě mi nestačí :) A tak - když to klientům vyhovuje -  ráda z této zkušenosti čerpám a využívám při koučování práci s prostorem a pohybem. Láká mě koučování v netradičních prostředích, na procházkách, v přírodě i ve městě. Často pracuji s koučovacími kartami,vizualizačnímu pomůckami, myšlenkovými mapami apod. Čerpám inspiraci z rozmanitých technik mentální práce, technik tvořivého myšlení, z neuro-lingvistického programování a principů systemických konstelací. Věřím v obrovskou sílu naší představivosti -  schopnosti imaginace. Ráda využívám metafory a příběhy pro zřetelnější a hlubší zachycení podstaty věcí. Zajímám se o práci s tělem a energií - a tím je můj přístup ke koučování také charakteristický. Všímám si, jak využíváme podněty ze svého těla, odkud čerpáme energii a jak ji může více uchovávat a rozvíjet. Vedu koučované k zapojování všech smyslů .... a aby to celé dávalo koučovanému SMYSL.   

Koučovna se nachází u nám.Míru, v ulici Anny Letenské 7 na Praze 2 - Vinohradech.

  Při koučování můžeme využít i příjemný park Riegrovy sady s krásným pohledem na Hradčany.

                

Chcete-li svět sebepoznání a koučování objevovat samostatně, mohu vám nabídnout individuální online kurz CESTA ZA POKLADEM  nebo publikaci PRŮVODCE SVĚTEM KOUČOVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE.

Každý měsíc přináším možnost zastavení se a zamyšlení formou KOUČOVACÍ OTÁZKY PRO VÁS.