INSPIRACE POHYBEM

V přírodě je vše spojené s pohybem. Jsme součástí přírody, potřebujeme se hýbat - i pro naše myšlení a cítění je důležitý pohyb, přináší pestrost stimulů a hlubší propojení se sebou samým. Zvu vás k seberozvoji inspirovanému pohybem.

                                                  
 
 

Jaké má přínosy práce s tělem a pohybem?

  • Zvýšení vnímavosti k sobě a druhým
  • Hlubší sebepoznání
  • Inspirace pro další rozvoj
  • Rozvíjení různých druhů inteligencí
  • Rozvíjení tvořivosti
  • Zvýšení bezpečnosti a efektivity pohybu
  • Zvýšení své „prezence“ a vlivu na druhé
  • Zvýšené vnímání všemi smysly  …  a dává to celé větší SMYSL..

Vaše myšlenky a prožitky se dají do pohybu a snadněji dosáhnete plánovaných změn!

Získáte netradiční náhled na oblast sebepoznání prostřednictvím vědomějšího vnímání svého těla, dechu, prostoru a pohybu. Využijeme základy Labanovy analýzy pohybu, prvky z  pohybové terapie, bioenergetiky apod. Zaměříme se především na vliv těla a jeho pohybu při komunikaci, dosahování cílů, zvládání změn.

Vycházím z předpokladu, že vědomé tělo a spokojenost ve svém těle ovlivňují rychlost a účinnost změn ve všech oblastech života (práce, vztahy, zdraví, zájmy).

Budete inspirováni k hlubšímu propojení své mysli s tělem a budete mít příležitost zaměřit se na hledání svého středu a na posílení svého autentického projevu. Tím zvýšíte svou „prezence“ – schopnost být přítomný teď a tady a ve své vnitřní síle, s plnou pozorností. Začnete si více uvědomovat, jak využíváte své tělo a jeho pohyb, a získáte inspiraci a doporučení pro svůj další rozvoj.

K zamyšlení:

  "Pohyb znamená život. Pohyb našich plic, srdcí či krve nás udržuje naživu. Pokud se dostatečně nehýbeme, stagnujeme podobně jako přehrazená řeka. Když se dáme do pohybu, začneme se čistit, občerstvovat a obnovovat podobně jako plynoucí řeka. Naše těla, srdce a mysli jsou stvořena k pohybu, podobně jako střídající se roční období, den a noc nebo cyklus přibývaní a ubývání luny. Veškerý život je v pohybu. Když se pohybujeme – fyzicky, emočně, mentálně - , rezonujeme se životem. Pohybujeme-li se vědomě a jsou-li naše těla, srdce a mysli při tom propojeny, vyživujeme svou duši a spojujeme se s duchem života.  

Z knihy Léčení pohybem. Jak probouzet, tančit a žít své sny. (S. a Y.D.Khanovi, Praha Maitrea 2012).