ZDROJE ENERGIE - jak získávat a udržet svou energii 

Zaměříme se své zdroje energie a na psychickou odolnost jakožto hlavní dovednost do současné doby. Probereme možnosti, jak více posílit svou stabilitu a schopnost zvládat změny a zátěžové situace. Naučíme se klíčové dovednosti, jak se udržet fit na těle a na duši.

Co vám kurz přinese:

 • Uvědomíte si souvislosti mezi psychikou a tělem a získáte inspiraci, jak si udržet své zdroje energie, zvláště v současné náročné době.
 • Pochopíte rozdíl mezi příčinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii.
 • Vyzkoušíte si jednoduché protistresové, psychohygienické a energetizační techniky.
 • Získáte tipy, jak se vyrovnávat se změnami, emocemi, stresujícími situacemi.
 • Podíváte se na věci více z nadhledu a z různých perspektiv.
 • Zmapujete si své zdroje energie („svůj kotel energie“) a budete mít možnost je pak více a efektivně využívat.
 • Prohloubíte své sebepoznání a schopnost sebeřízení.
 • Vytvoříte si svůj individuální protistresový program a získáte doporučení, jak ho prakticky využívat v každodenním životě.

Počet účastníků: do 9 osob. Kurz lze realizovat jako prezenční 2 denní kurz nebo v online formě (2,5 hodinový úvodní workshop, na který pak navazují individuální konzultace a společný online follow-up – následný kurz (2,5hod).

Program lze absolvovat též jako individuální rozvojový program, v časové dotaci 6-9 x 2 hodiny na základě podrobnější domluvy obsahu.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte mě prosím na anita.invence@gmail.com nebo telefonicky na 603 461 289.

                                  

 

 

 INSPIRACE (nejen) OBRAZEM A POHYBEM

 Z programu:

 • Jaký vliv má zapojení všech smyslů na myšlení, prožívání a chování. Smysluplné smysly.
 • Obraz řekne více než 1000 slov: síla vizualizace (vnější a vnitřní).
 • Co přináší práce s pohybem a prostorem pro seberozvoj.
 • Moc symbolů, metafor, příběhů.
 • Rozvíjení mindfulness, dosažení stavu FLOW.
 • Podpora vnímání různých perspektiv.
 • Inspirace pro dosahování cílů a záměrů - využití potenciálu naplno.
            

Obsah je sestaven na základě zkušeností z praxe, s využíváním metod neurolingvistického programování (NLP), systemického přístupu, poznatků neurověd a metod práce s tělem a pohybem.

Forma: učení prožitkem, který vás rozpohybuje :) Na vlnách tvořivosti, radosti a inspirace. S lehkostí a hravostí, přitom do hloubky. Uvnitř i venku v přírodě. Ve skupině nebo jako individuální rozvojový program.

Určeno pro: lektory, konzultanty, kouče, pedagogy, manažery a všechny, které zajímá osobnostní rozvoj.

Cíle: představení a vyzkoušení technik (sebe)koučování, využívajících práci s obrazem, dalšími smyslovými podněty, pohybem a prostorem.

Se záměrem naplňovat potenciál našich zdrojů a podpořit dosahování záměrů. Najít vlastní styl aneb "buďme sví a nebuďme z toho nesví" :)

Co Vám účast přinese:

prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a  tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

Pro více info mě kontaktujte na anita.invence@gmail.com.

                                                                

                                                        

 

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE MBTI A KOUČOVÁNÍ

Workhop již proběhl.

Jak lépe poznat sama sebe? A jak na tom stavět při práci s lidmi?

 
Na propojení témat osobnostní jungovská typologie podle MBTI a principy koučování je zaměřen dvoudenní workshop, který povedu v termínu 1.-2.října 2020 v rámci Academy of Coaching Excellence, Coaching Systems.
 
Je určen pro všechny zvídavé zájemce o témata sebeporozumění a vedení lidí.
 
Co Vás čeká?
 
 
Bližší informace ke kurzu nalezenete zde    www.acecoaching.eu/vycviky/mbti-v-koucovani
 
 
 

Přijměte pozvání na cestu k sobě samému a druhým!